Nón Kết Cty Việt Tourist – Loại Mũ Lưỡi Trai Màu Xanh Được Thêu Logo Cty Theo Yêu Cầu.