Khẩu Trang Vải Cờ Canada – Loại Khẩu Trang Vải 2 Lớp, Có Dây Đeo Tăng Giảm, Mẫu Khách Gửi.