Khẩu Trang Thêu – Mẫu Khẩu Trang Vải 3 Lớp Cao Cấp Thêu Bông Sen Hồng Trên Nền Đen.