KHẨU TRANG 3D POLLY MASK CHẤT LƯỢNG CAO CHỐNG BỤI MỊN MÀU NÂU SẬM.