Khẩu Trang 3 Lớp Cao Cấp – Mẫu Khẩu Trang Hoa Vàng Phối Trắng Xanh Trên Nền Đen Loại Tốt.