Face Shield Loại Chống Giọt Bắn Loại Tối Giản Đeo Bằng Thun Dành Cho Người Lớn Màu Xanh Lá.