Bọc Giày Đi Mưa Cổ Trung – Loại Bọc Giầy Tiện Lợi Chất Lượng Cao Sử Dụng 1 Lần Chống Nước.