Áo Mưa Tiện Lợi Chấm Bi – Loại Áo Mưa Dùng Một Lần Có Chấm Bi Màu Xanh Lá Cho Người Lớn.