Áo Choàng Bảo Hộ Y Tế Vải Không Dệt Dành Cho Người Lớn Loại Liền Thân 1 Mảnh Màu Trắng.