Side seam là gì? Ý nghĩa và cách đo sideseam quần.

Ý nghĩa của từ side seam là gì? Bạn đã từng nghe về thuật ngữ này nhiều lần, hoặc thấy nó ở trong các bảng số đo size quần của các hãng nước ngoài? nhưng có thể không biết chính xác nó có nghĩa là gì và tại sao nó lại quan trong tới thế? … Đọc tiếp Side seam là gì? Ý nghĩa và cách đo sideseam quần.